Anyagtudományi és nanotechnológiai kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.
Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.
Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető (témagazda)

Téma
Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézeti Tanszék Kristófné Makó Éva Delaminált kaolinit nanocsövek szerkezete és morfológiája
  Környezetmérnöki Intézet Kristófné Horváth Erzsébet, Zsirka Balázs Kaolinit nanostruktúrák
  Vegyészmérnöki Intézet  Varga Csilla Gumi kompozitok adalékanyagai, eloszlása
  Környezetmérnöki Intézet Juzsakova Tatyána  Szilikával burkolt magnetit, vörösiszap
  Vegyipari Műveletek Miskolczi Norbert Szén nanocsövek szerkezete, morfológiája
       

Pannon Egyetem,
Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium Vonderviszt Ferenc, Husztiné Nagy Georgina Genetikailag módosított flagelláris filamentumok és ezek különböző kompozitjainak vizsgálata
  Funkcionális nanorészecskék Kutatólaboratórium Feczkó Tivadar Hatóanyaghordozó nanorészecskék morfológiája, összetétele
  Kémiai és Biokémiai Műveletek Kutatólaboratórium Nagy Endre,
Hegedűs Imre
Polimer hatóanyaghordozók tulajdonságai
       
Természettudományi Kutatóközpont,
AKI
Plazmakémiai Kutatócsoport Németh Péter Gyémánt szerkezetek, fémes katalizátorok tulajdonságai
  Funkcionális Határfelületek Kutatócsoport Keresztes Zsófia Arany nanorészecskék
       
Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Vékonyrétegfizikai Osztály Kovácsné Kis Viktória Apatit és más foszfát nanostruktúrák
       
Max Planck Institute for Colloids and Surfaces, Golm, Germany Biomineralization Research Group Lucas Kuhrts Magnetit mezokristályok morfológiai jellemzése