Biológiai kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.

Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.

 

Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető (témagazda)

Téma
 Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológia Intézeti Tanszék Padisák Judit, Lengyel Edina  Szilíciumpikkelyes algák morfológiai jellemzése
    Kováts Nóra, Békéssy Zsófia  Légköri szennyező részecskék nyomon követése növényi szervezetekben
       
Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet Transzlációs Glikomika Kutatólaboratórium Guttman András, Járvás Gábor Adenovírus kapszidok módosított változatainak vizsgálata
       
CEA Cadarache, France Magnetotactic Bacteria Research Group Damien Faivre, Yeseul Park Réztartalmú zárványok összetételének, szerkezetének, sejtbeli pozíciójának jellemzése
       
University of Warsaw Institute of Microbiology Lucian Staicu Szelén és ólom bakteriális biomineralizációja - a képződő nanorészecskék jellemzése