Földtudományi kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.

Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.

 

Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető (témagazda)

Téma
Pannon Egyetem MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport  Gelencsér András Háztartási hulladék égetéséből származó aeroszol részecskék tulajdonságai
      Mágneses aeroszol részecskék vizsgálata
      Tar ball részecskék vizsgálata
      Ködvíz aeroszol tulajdonságai
       

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Geodéziai és Geofizikai Intézet

Pannon LitH2Oscope Lendület Kutatócsoport Kovács István Asztenoszféra-litoszféra határ jellegzetes kőzeteinek ásványtani vizsgálata (piroxén-amfibol-zárvány kapcsolatok) 
       
Természettudományi Kutatóközpont, AKI Plazmakémiai Kutatócsoport Németh Péter Barlangi karbonátképződés, biogén karbonátok, víztartalmú karbonátásványok
       
Universitat Wien Environmental Geochemistry Patrick Meister A Fertő-tó Mg-Ca-karbonátásványainak szerkezeti/összetételi vizsgálata
       
University of Newcastle, Australia School of Environmental and Life Sciences Silvia Frisia Karbonátásványok mikro- és nanoszerkezete (fődolomitban és recens sztromatolitokban)
       
University of Cambridge Department of Earth Sciences Stefan Farsang Fantom kalcit színe, zárványai, képződése
       
ELTE TTK Földrajzi Intézet Magyari Enikő Balatoni iszapfúrás karbonátásványainak vizsgálata
       
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet Természetföldrajzi Kutatócsoport Szalai Zoltán Hidromorf talaj nanoásványai (elsősorban vas-ásványok vizsgálata)
       
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet Archaeometriai Kutatócsoport Bajnóczi Bernadett Kerámia mázakban képződő ásványok vizsgálata
       
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet / ELTE Agyagásványok a talajban  Németh Tibor Talaj-agyagásványok politípiája
       
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat / ELTE Geokémiai Osztály Falus György CO2 tárolókőzet ásványtani vizsgálata
       
ELTE TTK Ásványtani Tanszék Weiszburg Tamás Dunaújvárosi porleválasztó Pb-tartalmú ásványai