Nanolab - működési elvek, a használat feltételei

 

1. A laboratórium céljai

    • A belső (Pannon Egyetem) kutatások szilárd anyagvizsgálattal kapcsolatos igényének kiszolgálása;
    • a régióban és országosan a PE-n kívüli non-profit kutatóhelyek anyagvizsgálati igényeinek kiszolgálása;
    • profit-orientált szervezetek megrendeléseinek teljesítése.

2. A laboratórium feladatai, elvárások

    • Nemzetközi színvonalú mérésszolgáltatás mind az anyag-, mind az élettudományok területén (beleértve a mintaelőkészítést, mérést, értékelést);
    • új mikroszkópos technikák szakértőinek, “gazdáinak” kiképzése;
    • új felhasználók számára az egyes technikák oktatása, felhasználói “jogosítványok” kiadása, a felhasználók munkájának felügyelete, a labor működési rendjének betartatása;
    • részvétel a felsőoktatásban, műszeres anyagvizsgálati tárgyak oktatásában;
    • az alapműszerek és kiegészítő berendezések optimális működésének, rendelkezésre állásának folyamatos biztosítása.

3. Működés

    • Külső és alkalmi felhasználók számára a Nanolab munkatársai végzik a mérést.
    • A mérést önállóan végző, rendszeres felhasználók számára műszerhasználói képzést biztosítunk - az adott műszerhez (TEM, ultramikrotóm, ionsugaras vékonyító) csak az nyúlhat, aki erre kiképzést kapott és a laborvezető számára jogosítványt adott.
    • A laborvezető joga, hogy a felhasználói jogosítványt felfüggessze, ha ezt indokoltnak látja.
    • A labor regisztrált használói (jelentkezni lehet: itt) számára Facebook csoportot tartunk fenn, amelyen keresztül a műszerfoglalás és a rendszeres kommunikáció biztosított.
    • A labor a műszerek minden használatáért díjat számol fel  – lásd az alábbi díjtáblázatot.

4. Díjak

Az alábbi táblázat a Nanolab épületében működő szolgáltatásokra vonatkozik. Az Apreo SEM a Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézeti Tanszékén működik, használatáról a tanszék munkatársai adnak felvilágosítást.

    Művelet   Munka jellege
 Egység Belső (PE), non-profit Külső, non-profit For-profit
Nettó ár (ezer Ft-ban)
Mintaelőkészítés  szuszpenzióból csepp-preparátum készítése db 4 4 4
szuszpenzióból csepp-preparátum készítése kontrasztosítással (biológiai minta) db 8 8 8
ionsugaras mintavékonyítás (mechanikai előkészítés, beágyazás, csiszolás, polírozás, vékonyítás, széngőzölés) db 50 70 95
ultramikrotómos mintapreparálás (beágyazott minták mechanikai előkészítése, metszése, gőzölés) db 50 70 95
TEM mérés általános TEM/STEM/EDS mérések óra 15 30 80
3D elektrontomográfia döntési sorozat db 25 50 100
Kiértékelés általános TEM/STEM/EDS mérések értékelése óra 10 10 a műszeridő díja tartalmazza; speciális esetben (pl. részecskeszámlálás, méreteloszlás-készítés) 10 ezer Ft/óra
3D elektrontomográfia értékelése, vizualizáció óra 10 10 10

 

5. Köszönetnyilvánítás

Szíveskedjenek feltüntetni a tudományos publikációk köszönetnyilvánításában a következő vagy ahhoz hasonló szöveget: 

"TEM/SEM studies were performed at the electron microscopy laboratory of the University of Pannonia, established using grant no. GINOP-2.3.3-15-2016-0009 from the European Structural and Investments Funds and the Hungarian Government." 

(Ha esetleg ennyi szöveg nem fér a cikkbe, akkor is feltétlen kérjük feltüntetni a TEM vizsgálatok esetén, hogy azok a PE Nanolab-ban készültek.)

Kérjük, hogy minden, elektronmikroszkópos mérést felhasználó megjelent munkából egy pdf-et szíveskedjenek elküldeni a laborvezetőnek.