Biológiai kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.

Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.

 

Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető (témagazda)

Téma
 Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológia Intézeti Tanszék Padisák Judit, Lengyel Edina  Szilíciumpikkelyes algák morfológiai jellemzése
Kováts Nóra, Békéssy Zsófia  Légköri szennyező részecskék nyomon követése növényi szervezetekben
Pannon Egyetem, Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet Transzlációs Glikomika Kutatólaboratórium Guttman András, Járvás Gábor Adenovírus kapszidok módosított változatainak vizsgálata
CEA Cadarache, France Magnetotactic Bacteria Research Group Damien Faivre, Yeseul Park Réztartalmú zárványok összetételének, szerkezetének, sejtbeli pozíciójának jellemzése
University of Warsaw Institute of Microbiology Lucian Staicu Szelén és ólom bakteriális biomineralizációja - a képződő nanorészecskék jellemzése
University of Bayreuth Institute of Microbiology Dirk Schüler, Marina Dziuba Vastartalmú nanorészecskék azonosítása genetikailag módosított mágneses baktériumsejtekben
       
Eötvös Loránd Tudományegyetem Növényszervezettani Tanszék Kristóf Zoltán, Körtési András Levél sejtszervek 3D rekonstrukciója HAADF tomográfia alapján