Bemutatkozás 

 

A Nanolab a Pannon Egyetem (PE) elektronmikroszkópos laboratóriuma. Szilárd anyagok szerkezetét, összetételét, morfológiáját vizsgáljuk az atomi felbontástól a mikrométeres léptékig, a legváltozatosabb elektronmikroszkópos technikák alkalmazásával.

A Nanolab a PE Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet része. Munkatársai több szervezeti egységhez tartoznak, de mindannyian a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport tagjai.

Saját kutatásunkon túl mérésszolgáltatást végzünk mind az egyetemen belüli, mind azon kívüli felhasználók számára. Ha a labor szolgáltatásait igénybe szeretné venni, kérjük töltse ki ezt az űrlapot

 MUKKI logo

 

 

Hírek
     

Újabb Nanolab-os hallgatók vették át diplomájukat (2021. július)    
Lázár Anett (a képen jobbra) vegyész mesterszakon végzett, az ikait (kalcium-karbonát-hexahidrát) szintéziséről és átalakulásairól írt szakdolgozatot, Németh Péter témavezetésével. Kövér Regina (a képen balra) kémia alapszakon szerzett oklevelet, szakdolgozatában balatoni halak hallócsontjainak  összetételét, szerkezetét, környezetjelző szerepét vizsgálta (Molnár Zsombor és Pósfai Mihály témavezetésével). Mindkét hallgató TDK díjat is nyert. Szívből gratulálunk, és a további kutatómunkához sok sikert kívánunk!   Anett Regina

Magnetit mezokristályok és egy új kristálynövekedési mechanizmus    
A Nanolab elektrontomográfiás mérésekkel járult hozzá Kuhrts et al.: "Wettability of magnetite nanoparticles guides growth from stabilized amorphous ferrihydrite" című, JACS folyóiratban megjelent cikkéhez. A biomineralizációhoz hasonló magnetitszintézis során először amorf vas-oxid prekurzor képződik. Lényeges, hogy az oldatban szintén jelenlévő poliarginin stabilizálja az amorf prekurzort. Amikor mégis magnetit kristálycsírák képződnek, a még oldatban lévő amorf anyag a magnetit felületét nedvesítve növeli a kristályok méretét. A nedvesítés mértéke (a kontaktszög) pH-függő, ezért a pH változtatásával egyszerű magnetitkristályok, vagy sok egységből álló, de egykristály jellegű mezokristályok képződnek. Az eredmények egyrészt magyarázzák, hogyan képződnek a furcsa, karfiolszerű magnetit mezokristályok, másrészt egy új kristálynövekedési mechanizmust írnak le, amelyet szabályozott kristálynövesztésre lehet felhasználni.    lucas2

Agyagásványok hatása a karbonátképződésre    

Megjelent a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport  - szerintünk - fontos publikációja: Molnár Zsombor et al. (Earth & Planetary Science Letters) cikke a tavi karbonátképződés kísérleti vizsgálatáról szól.  Ha van az oldatban szmektit agyagásvány, akkor a karbonátok azon válnak ki - az agyag egyrészt gyorsítja a kalcitkiválást, másrészt Mg-tartalmú oldatban, hosszabb érlelés során protodolomit képződését eredményezi. Az agyag-karbonát kölcsönhatások valószínűleg nem korlátozódnak sekély tavakra, hanem a tengerben, talajban, üledékben is fontosak lehetnek.

  Screen Shot 2021 05 12 at 21.28.53Sugárérzékeny kaolinit nanotekercsek - új cikk    applclaysci

 

Megjelent Makó et al. (Appl. Clay Sci.) cikke kaolinit nanotekercsek alakjáról és szerkezetéről. Igen büszkék vagyunk erre a munkára: mivel az anyag rendkívül sugárérzékeny, alighanem a világon elsőként sikerült nagyfelbontású felvételeket készítenünk és ezek alapján a szerkezetet jellemeznünk.

 

Hatlábú vendégek    
Általában minden látogatót szívesen fogadunk, de az utóbbi időben a kellemetlen vendégek is megsokasodtak: télen márványos poloskák, nyáron hangyák! Egyik reggel viszont ez a szép szarvasbogár várt minket a falon, ma pedig egy nagy imádkozó sáska az ablakpárkányon.   rovarok

Három Nanolab-os hallgató sikeresen végzett, gratulálunk!  

csoportkep kicsi 2020jun

balint kicsi 2020

2020. júniusában három hallgató védte meg a Nanolab közreműködésével készült szakdolgozatát, mindannyian jeles minősítéssel:

Winfred Nyokabi (környezettudomány MSc): Potential disolution of calcium carbonate shells in a freshwater environment;

Faizan Ahmad (környezettudomány MSc): Properties and possible sources of magnetic nanoparticles in the urban atmosphere;

Tóth Bálint (kémia BSc): Háztartási hulladékégetésből származó egyedi aeroszol részecskék jellemzése.

Gratulálunk végzett hallgatóinknak, témavezetőiknek és a munkájukat segítő munkatársaknak!

(A csoportképen balról jobbra: Molnár Zsombor, Rácz Kornél, Winfred Nyokabi, Faizan Ahmad, Nyirő-Kósa Ilona, Pósfai Mihály, Pekker Péter; külön: Tóth Bálint; a témavezetők-közreműködők közül hiányzik a képről Balogh Csilla, Balaton Limnológiai Intézet, Tihany)

 

Amorf kalcium-karbonátot gyártó baktériumok a Baradla-barlangban - új cikk a Scientific Reports-ban (2020. május)
A Baradla-barlang cseppkövein élő baktériumok egy olyan különleges karbonátot állítanak elő és képesek azt hosszú ideig stabilizálni, amelynek kulcsszerepe van a karbonátképződés és a biológiai ásványosodás megértésében - erről szól Enyedi Nóra, Németh Péter és szerzőtársainak új cikke, melynek következtetései jelentős részben a Nanolab-ban végzett méréseken alapulnak. baci2 

A Nanolab működik a járvány alatt,
de csökkentett üzemmódban (2020. március-április)

 

Március 12-től további értesítésig a Nanolab nem fogad külső vendégeket. A méréseket folytatjuk, de mivel egyszerre csak egy munkatárs lehet a laborban, a normálisnál kisebb kapacitással tudunk dolgozni.


Vendég Ausztráliából (2020. január)  silvia
Silvia Frisia professzor, a University of Newcastle kutatója egy hétig a Nanolab vendége. Dolomit mikroszerkezeteket, barlangi karbonátokat és recens sztromatolitok szerkezetét vizsgáljuk.

  
Nagyüzem, 2019. nyara
 csoportkep 2019julius
Három hallgató nyári gyakorlata, új programok beindítása bioásványos és aeroszolos témákban, folyamatosan bővül a Nanolab kutatási portfóliója.

  
Vendég Potsdamból lucas
Lucas Kuhrts PhD hallgató az elektrontomográfia módszerét tanulja, magnetit mezokristályok morfológiájának meghatározására

  
Ünnepélyes laboravató, projektzárás, elektronmikroszkópos előadóülés - 2018. október 2.

IMG 6042

7m

 

A Nanolab átadása. A délutáni programban neves előadók tartottak elektronmikroszkópos kutatásaikról előadásokat: Peter Buseck, Rafal Dunin-Borkowski, Aleksander Recnik, Pécz Béla és Németh Péter.

Nanopiknik, 2018 szept.  nanopiknik
A Pannon Egyetem munkatársai még a hivatalos megnyitó előtt, a Nanopikniken megismerhették az új laboratóriumot. 

 oktatas
Felhasználók betanítása
A nyáron folyamatosan zajlott az új TEM felhasználók "kiképzése" - reméljük, sokan fogják használni a Talos-t!

  

Megérkezett a Talos!

 Talos

Megérkezett a Talos transzmissziós elektronmikroszkóp május 14-én. Némi izgalom után a helyére került és megkezdődőtt az installálás.


  
Apreo SEM működik - 2017. december 4.
Az Apreo pásztázó elektronmikroszkóp beüzemelése a terveknek megfelelően halad. Az első felvételek elkészültek, és megérkezett a mikroszkóp tartozéka, az EDAX energiadiszperzív röntgendetektor (EDS) és  visszaszórt elektrondiffrakciós detektor (EBSD) is.  

2017. november 29.

Megérkezett az ionsugaras vékonyító készülék, amellyel a TEM vizsgálat számára alkalmas, ultravékony minták előállíhatók a „kemény” anyagokból. A műszer - a minta mechanikai előkészítése után - Ar ionokkal bombázva erodálja a minta felszínét.

A készüléket átmenetileg a C127/4-es laborban helyeztük el. Végleges helye  a TEM új épületében lesz.

technoorg 

Nanolab építkezés - 2017. november 20.
A TEM laborépület falai már állnak, kivéve a mikroszkóp helyiségét – ennek pinceszintjében elkészült az 50 tonnás betontömb, amely a mikroszkóp rezgésmentes elhelyezését biztosítja, a pincefödém betonozása a következő héten zajlik.  

 
Megjött a SEM - 2017. november 16.
Megérkezett az Apreo FEG-SEM! A mikroszkóp felszállítása az Anyagmérnöki intézetbe, a C épület 3. emeletére sikeresen lezajlott (nem volt izgalommentes). A kicsomagolás után megkezdődik a műszer üzembe helyezése, ami várhatóan 3-4 hetet vesz igénybe.