Földtudományi kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.

Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.

 

Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető

Téma
Pannon Egyetem MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoport  Gelencsér András Háztartási hulladék égetéséből származó aeroszol részecskék tulajdonságai
Mágneses aeroszol részecskék vizsgálata
Tar ball részecskék vizsgálata
Ködvíz aeroszol tulajdonságai

Geodéziai és Geofizikai Intézet és ELTE

Pannon LitH2Oscope Lendület Kutatócsoport Kovács István, Pálos Zsófia, Lange Thomas Asztenoszféra-litoszféra határ jellegzetes kőzeteinek ásványtani vizsgálata (piroxén-amfibol-zárvány kapcsolatok) 
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet Paleogeokémiai Kutatócsoport Németh Péter Barlangi karbonátképződés, biogén karbonátok, víztartalmú karbonátásványok
Universitat Wien Environmental Geochemistry Patrick Meister A Fertő-tó Mg-Ca-karbonátásványainak szerkezeti/összetételi vizsgálata
University of Newcastle, Australia School of Environmental and Life Sciences Silvia Frisia Karbonátásványok mikro- és nanoszerkezete (fődolomitban és recens sztromatolitokban)
University of Cambridge Department of Earth Sciences Stefan Farsang Fantom kalcit színe, zárványai, képződése
ELTE TTK Földrajzi Intézet Magyari Enikő, Pálfi Ivett Balatoni iszapfúrás karbonátásványainak vizsgálata
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet Természetföldrajzi Kutatócsoport Szalai Zoltán Hidromorf talaj nanoásványai (elsősorban vas-ásványok vizsgálata)
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet Archaeometriai Kutatócsoport Bajnóczi Bernadett Kerámia mázakban képződő ásványok vizsgálata
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földtani és Geokémiai Intézet / ELTE Agyagásványok a talajban  Németh Tibor Talaj-agyagásványok politípiája
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat / ELTE Geokémiai Osztály Falus György CO2 tárolókőzet ásványtani vizsgálata
ELTE TTK Ásványtani Tanszék Weiszburg Tamás Dunaújvárosi porleválasztó Pb-tartalmú ásványai