Anyagtudományi és nanotechnológiai kutatás a Nanolab portfóliójában

 

A Nanolab munkatársai a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport keretében végzik saját kutatásukat - témáik a csoport lapján megtalálhatók.
Az alábbiak a külső felhasználók által hozott kutatási témák. Egyes munkák átfednek a Környezeti Ásványtan Kutatócsoport érdeklődésével, és a csoport tagjai is közreműködnek a kutatásban, a mérésszolgáltatáson túl aktív kutatómunkát is végeznek.
Szervezet  Kutatócsoport

Csoportvezető (témagazda)

Téma
Pannon Egyetem Mérnöki Kar Anyagmérnöki Intézeti Tanszék Kristófné Makó Éva Delaminált kaolinit nanocsövek szerkezete és morfológiája
Környezetmérnöki Intézet Kristófné Horváth Erzsébet, Zsirka Balázs Kaolinit nanostruktúrák
Vegyészmérnöki Intézet  Varga Csilla Gumi kompozitok adalékanyagai, eloszlása
Környezetmérnöki Intézet Juzsakova Tatyána  Szilikával burkolt magnetit, vörösiszap
Vegyipari Műveletek Miskolczi Norbert Szén nanocsövek szerkezete, morfológiája

Pannon Egyetem,
Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Bio-Nanorendszerek Kutatólaboratórium Vonderviszt Ferenc, Husztiné Nagy Georgina Genetikailag módosított flagelláris filamentumok és ezek különböző kompozitjainak vizsgálata
Funkcionális nanorészecskék Kutatólaboratórium Feczkó Tivadar Hatóanyaghordozó nanorészecskék morfológiája, összetétele
Kémiai és Biokémiai Műveletek Kutatólaboratórium Nagy Endre,
Hegedűs Imre
Polimer hatóanyaghordozók tulajdonságai
Természettudományi Kutatóközpont,
AKI
Biológiai Nanokémia Kutatócsoport Varga Zoltán Uni- és multilamellás vezikulák mérete, szerkezete
Funkcionális Határfelületek Kutatócsoport Keresztes Zsófia Arany nanorészecskék
  Plazmakémiai Kutatócsoport Károly Zoltán Nanorészecskék szerkezete és összetétele
Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Vanyorek László Ferrit és karbon nanorészecskék
       
Energiatudományi Kutatóközpont, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Vékonyrétegfizikai Osztály Kovácsné Kis Viktória Apatit és más foszfát nanostruktúrák
Max Planck Institute for Colloids and Surfaces, Golm, Germany Biomineralization Research Group Lucas Kuhrts Magnetit mezokristályok morfológiai jellemzése